Kişisel verileri 25 kuruşa satacaklar

AKP’li milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu 80 unsurluk torba yasa teklifinde milyonlarca vatandaşın şahsî bilgilerinin devlet tarafından kişi ve şirketlere para karşılığında satılmasının önü açılıyor. Yasa teklifine nazaran Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın (GİB) elinde bulunan vatandaşlara ve şirketlere ilişkin vergilere ait tüm bilgiler kamu kurumları dışında üçüncü kişi ve şirketlere para karşılığında satılabilecek. Satılacak bilgiler karşılığında kayıt başına en az 25 kuruş iştirak hissesi alınması öngörülüyor. Diğerlerine ilişkin şahsî vergi bilgilerini parayla satın alanlar mükelleflerin haysiyet, onur ve haklarına tecavüz edemeyecek.

KATILIM HİSSESİ MALİYE’YE

Torba yasa teklifinde yer alan 15’inci unsurla, Vergi Tarz Kanunu’na (VUK) yinelenmiş bir unsur daha eklenecek. Bu unsura nazaran, GİB sisteminde yer alan ve VUK’un vergi mahremiyetini düzenleyen 5’inci hususu kapsamında üçüncü bireylerle paylaşılabilecek bilgiler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve hukukî bireylerle paylaşılabilecek. Bu paylaşım karşılığında sorgu yahut dönen kayıt başına 25 kuruştan az olmamak ve iştirak hissesi alınacak. İştirak hissesinin meblağı, sorgulanan yahut dönen bilginin sayısı, boyutu ve kapsamı, bilginin sorgulama dışında toplu olarak paylaşılması durumunda bilginin sayısı, boyutu kapsamı ve mükellef sayısı farklı başka yahut birlikte dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek. İştirak hisseleri her yıl yine değerleme oranında artırılacak. İştirak hisseleri, GİB tarafından bildirimin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar Maliye’ye ödenecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir